1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:

2- Phạm vi sử dụng thông tin

thesapphirehalong.com sử dụng dữ liệu mà khách hàng cung cấp để:

3- Thời gian lưu trữ thông tin

4- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Trần Thái Tông, Hòn Gai, Hạ Long, Quảng Ninh

5- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

6- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Ban quản trị website thesapphirehalong.com

Đăng ký để nhận

Thông Tin & Bảng Giá